Ένα νέο λογιστικό γραφείο στην Αλεξάνδρεια υπό τη διεύθυνση της κ. Ντόμπρη Ευθυμίας (φώτο)


donnΗ εταιρεία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΙΚΕ» είναι ένα νέο λογιστικό γραφείο που δημιουργήθηκε με έδρα την Αλεξάνδρεια, προκειμένου να παρέχει κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες. Παράλληλα, καλύπτει και θέματα αναπτυξιακών εφαρμογών (Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα επιδότησης, σχέδια βιωσιμότητας επιχειρήσεων κ.λπ.).

Υπεύθυνη του γραφείου είναι η κ. Ντόμπρη Ευθυμία, άριστη επιστήμονας, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η εταιρεία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΙΚΕ» συνεργάζεται με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογιστών της Ελλάδος την «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ», που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και της οποίας Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κ. Πανοζάχος Δημήτριος.

Η άποψη του γραφείου αποτυπώνεται στο σύνθημα:

 « … γιατί οι Άνθρωποι και η Γνώση καθορίζουν το Αποτέλεσμα…», το οποίο εκφράζει την βαθιά πίστη μας ότι όταν επενδύουμε στους Ανθρώπους και στην απόκτηση Γνώσεων έχουμε το Αποτέλεσμα που επιθυμούμε.

Το γραφείο της «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΙΚΕ» βρίσκεται στην οδό Βετσόπουλου Δ. 70 στον 3ο όροφο έναντι του δικηγορικού γραφείου της

κ. Κουρκουτά Θεοδώρας.