Διαβάστε ένα Αγγλικό κείμενο χωρίς να γνωρίζετε Αγγλικά! (τα κείμενα του Ζολώτα)


michΤην στήλη επιμελούνται ο Κώστας και ο Θωμάς Μιχαλόπουλος, πτυχιούχοι Γλωσσολογίας

Χρόνια πολλά σε όλους. Ως πρώτη ανάρτηση στη στήλη ‘Do you speak English?’, επιλέξαμε τους δύο ιστορικούς λόγους τους οποίους είχε εκφωνήσει ο πρώην Πρωθυπουργός Ξενοφών Ζολώτας στην Ουάσιγκτον στις 26/9/1957 και στις 2/10/1959. Εάν εξαιρέσουμε λίγους συνδέσμους, άρθρα και προθέσεις, όλες οι υπόλοιπες λέξεις ήταν Ελληνικής προέλευσης. Ίσως είναι το μόνο ολοκληρωμένο κείμενο που μπορεί να τα καταλάβει ένας Άγγλος αλλά και ένας Έλληνας, ακόμη και αν ο δεύτερος δεν γνωρίζει Αγγλικά!

Απολαύστε τα:

Ο πρώτος λόγος:

«Kyrie,

I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the OecumenicalTrapeza for the orthodoxy of their axioms methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas. 

With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous Organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and syntherized. Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy.

This phenomenon is charateristic of our epoch. But, to my thesis we have the dynamism to program therepeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe. In parallel a panethnicunhypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic. 

I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my eucharistia to your Kyrie to the eugenic and generous American Ethnos and to the organizers and protagonists of this Ampitctyony and the gastronomic symposia»

και ο δεύτερος:

«Kyrie,
It is Zeus' anathema on our epoch for the dynamism of our economies and the heresy of our economic methods and policies that we should agonize the Scylla of numismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia. It is not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic, but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize numismatic plethora, they energize it through their tactics and practices. Our policies have to be based more on economic and less on political criteria.

Our gnomon has to be a metron between political, strategic and philanthropic scopes. Political magic has always been anti-economic. In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopsonies, monopolistic antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological. But this should not be metamorphosed into plethorophobia, which is endemic among academic economists. Numismatic symmetry should not hyper-antagonize economic acme.

A greater harmonization between the practices of the economic and numismatic archons is basic. Parallel to this, we have to synchronize and harmonize more and more our economic and numismatic policies panethnically. These scopes are more practicable now, when the prognostics of the political and economic barometer are halcyonic. The history of our didymus organizations in this sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies. T

he genesis of the programmed organization willdynamize these policies. Therefore, I sympathize, although not without criticism on one or two themes, with the apostles and the hierarchy of our organs in their zeal to program orthodox economic and numismatic policies, although I have some logomachy with them. I apologize for having tyrannized you with my Hellenic phraseology.

In my epilogue, I emphasize my eulogy to the philoxenous autochthons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you, Kyrie, and the stenographers.»

Την επόμενη εβδομάδα: Τι σημαίνει LOL, OMGκαι άλλα! Μέχρι τότε, καλή χρονιά, ή καλύτερα … Happy New Year!