Ευκαιρία Εργασίας στο κατάστημα VODAFONE Αλεξάνδρειας


Αγγελια 05-02Το κατάστημα Vodafone Αλεξάνδρειας προσφέρει θέση η οποία αφορά promotion των υπηρεσιών και των προϊόντων Vodafone.

Προσόντα που χρειαζόμαστε:

  • Ενέργεια και διάθεση για συνεχή αναζήτηση πληροφοριών και βελτίωση γνώσεων.
  • Εμπειρία στις πωλήσεις ή διάθεση για εκμάθηση της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης πελατών της Vodafone.
  • Ικανότητα εργασίας σε δυναμικό και παράλληλα ομαδικό περιβάλλον.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ
  • Ηλικία 18-28 ετών

Η θέση αφορά εργασία εκτός καταστήματος με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της Vodafone.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: vf396@vfshop.gr ή να το προσκομίσουν στο κατάστημα.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ιωακειμίδου Κυριακή

Τηλέφωνο: 23330 53115

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.