Πωλούνται τόρνος, πρέσσα και δράπανο στην Αλεξάνδρεια (φώτο-πληροφορίες)


rnosΠωλούνται:

  • Τόρνος Πολωνίας 2,5 μέτρων
  • Πρέσσα υδραυλική 100 τόννων 
  • Δράπανο Σουηδίας

Όλα εν λειτουργία και συζητήσιμη τιμή

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6983149505