Πολιτιστικές εκδηλώσεις και προμήθειες υλικών στη συνεδρίαση της ΚΕΔ Αλεξάνδρειας


deliopoulostavris1Ο δήμος Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 14.00΄ στα γραφεία της επιχείρησης «οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο», για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη πολιτιστικών εκδηλώσεων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη διενέργειας και ψήφισης  – διάθεσης πιστώσεων για την προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α. για ένα έτος.  

3. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη υπηρεσιών για τον καθαρισμό των μοκετών στο Βρεφικό Σταθμό Παλαιού Σκυλιτσίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

4. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη εκτυπωτή laser για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

5. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη γεωργικών φαρμάκων για τις ανάγκες της επιχείρησης – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη υλικών άρδευσης για της ανάγκες της Κ.Ε.Δ.Α – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ