ΤΟΠΙΚΑ posted by

ΑΓΡΟΤΙΚΟ: ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΑΜΠΡΗ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ

Χωρίς το «ζεστό χρήμα» από την επιστροφή του ΦΠΑ θα τσουγκρίσει και φέτος αυγά η συντριπτική πλειοψηφία του αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Agronews, παρά την προνοητικότητα κάποιων μεμονωμένων παραγωγών και τα γρήγορα αντανακλαστικά ορισμένων Ενώσεων, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν μέχρι στιγμής φτάσει στα χέρια της Εφορίας είναι πολύ μικρός.
Αν σε αυτό προστεθεί και το γεγονός ότι η….

διαδικασία έγκρισης και επιστροφής του ποσού απαιτεί χρόνο, γίνεται κατανοητό ότι-εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- οι πρώτες πληρωμές θα πρέπει να αναμένονται … μετά την Ανάσταση και θα πολλαπλασιάζονται όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι. 
Σε μια προσπάθεια, πάντως, να επισπευσθεί η διαδικασία και να αποκλεισθούν συγχύσεις χρονοβόρες παρανοήσεις, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα εγκύκλιο με ορισμένες χρήσιμες διευκρινίσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται:
● Είτε απευθείας από τον δικαιούχο αγρότη στη ΔΟΥ που διαθέτει τμήμα ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ασκεί μία από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις του. Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται υποχρεωτικά απευθείας από τον δικαιούχο αγρότη σε κάθε περίπτωση που το προς επιστροφή ποσό είναι ίσο ή μεγαλύτερο με 10.000 ευρώ.
● Είτε μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης στη ΔΟΥ που διαθέτει τμήμα ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της συνεταιριστικής οργάνωσης. Εάν κατά την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής διαπιστώνεται ότι δεν υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται και θα ενημερώνονται οι δικαιούχοι για την ΔΟΥ στην οποία πρέπει να υποβληθούν. 
● Στην περίπτωση που οι αιτήσεις επιστροφής υποβάλλονται μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, υποβάλλονται συγχρόνως και τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ακόμα τα εξής:
● Ως νόμιμα φορολογικά στοιχεία γίνονται δεκτά και τα τιμολόγια αγοράς, στην περίπτωση που λόγω μη έγκαιρης προσαρμογής στο νέο τρόπο τιμολόγησης, από 1.6.2010, οι αγοραστές αγροτικών προϊόντων δεν έχουν εκδώσει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92) συνενωμένο στοιχείο «Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο».
● Πριν τη διενέργεια της επιστροφής πραγματοποιείται σύντομος προληπτικός έλεγχος των καταχωρηθέντων στην αίτηση επιστροφής φορολογικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που διαθέτουν οι ΔΟΥ περί εκδοτών-ληπτών εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί ότι στην αίτηση επιστροφής παραλαμβάνονται εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα αιτούμενα προς επιστροφή ποσά δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές, εκδίδεται άμεσα εντολή για διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Η επιστροφή ενεργείται άμεσα εντός μηνός για τα φορολογικά στοιχεία που δεν κρίνονται εικονικά ή πλαστά.
● Ο φορολογικός έλεγχος, κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής, αφορά τη συνολική αίτηση επιστροφής, ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής και λαμβάνει υπόψη κάθε στοιχείο που διαθέτει η αρμόδια ΔΟΥ, και κυρίως:
α) Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο ζητείται η συνδρομή τη αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος του αγρότη ΔΟΥ.
β) Τη δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής που υποβάλλεται σύμφωνα με το ν. 3877/10. Στοιχεία της δήλωσης αυτής διατίθενται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω telnet, μετά από διάθεσή τους από τον ΕΛΓΑ, στα οποία εμφανίζεται η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής προσαυξημένη κατά 50%, αξία η οποία θεωρείται κατ’ αρχήν συμβατή με την αξία επί της οποίας ζητείται επιστροφή ΦΠΑ. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο κατά τον έλεγχο, ολόκληρη η δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής μπορεί να αναζητηθεί από τον ΕΛΓΑ. Η επιστροφή ενεργείται εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου.
● Σε κάθε περίπτωση η απόφαση και το ΑΦΕΚ για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες εκδίδεται και εκκαθαρίζεται από τη ΔΟΥ στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση επιστροφής.
● Στην περίπτωση που οι συνεταιριστικές οργανώσεις δεν επιστρέφουν στη ΔΟΥ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας το αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης από την οποία προκύπτει η πραγματική καταβολή των οφειλόμενων ποσών επιστροφής στους δικαιούχους αγρότες, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσους που προβλέπονται από την ΑΥΟ Π. 953/432/64/ΠΟΛ41/3.2.88 και την παρούσα απόφαση οι αρμόδιες ΔΟΥ επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/97.
● Αιτήσεις επιστροφής δεν γίνονται δεκτές αν το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό είναι μικρότερο των 20 ευρώ. 
● Μετά τη διενέργεια της επιστροφής, οι αρμόδιες ΔΟΥ διενεργούν φορολογικό έλεγχο, στις περιπτώσεις που ο έλεγχος αυτός δεν έχει διενεργηθεί πριν την πραγματοποίηση της επιστροφής σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 4 και 5 κατά προτεραιότητα ανάλογα με το ύψος του αιτούμενου ποσού. Κατ’ αρχήν ο έλεγχος επικεντρώνεται στις αιτήσεις με αιτούμενο ποσό από 10.000 ευρώ και άνω και στη συνέχεια στις υπόλοιπες αιτήσεις επιστροφής, με προτεραιότητα τα υψηλότερα ποσά επιστροφής.
agronews

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *