ΤΟΠΙΚΑ posted by

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας- Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανών – τόνερ, για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, FAX, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ημαθίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας, για το….

έτος 2012.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας των ειδών με Φ.Π.Α. και θα απευθύνεται στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού. Προσφορά χωρίς την Εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα Εγγύηση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Μητροπόλεως 44, Βέροια.
Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι και την προηγούμενη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, θα επαναληφθεί σε μια εβδομάδα ήτοι: 11-4-2012 ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Μητροπόλεως 44, ισόγειο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 23313 50139, 50169.
Τα έξοδα δημοσίευσης σύμφωνα με το Ν. 3548/2007 έτσι όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 3801/2009, θα βαρύνουν τον ανάδοχο-προμηθευτή.
imathia

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *