ΑΓΡΟΤΙΚΑ posted by

Με «προίκα» 116 εκατ. Ευρώ ενεργοποιείται το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Με «προίκα» 116 εκατ. Ευρώ ενεργοποιείται το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
agrooΥπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΕΑΝ» η απόφαση – συμφωνία, βάσει της οποίας ενεργοποιείται το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Ταμείου, η χρηματοδότηση επενδύσεων στο γεωργικό τομέα.
Σκοπός του ΕΤΕΑΝ δεδομένης της οικονομικής κρίσης, που οι…

επενδύσεις στον γεωργικό τομέα έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση, είναι η στήριξη όλων αυτών που εμπλέκονται σε γεωργικές δραστηριότητες και επιθυμούν να ανακάμψουν επενδύοντας σε αυτές.
 
Εκτιμάται ότι η ενεργοποίηση του εν λόγω Ταμείου και η συνεπένδυση διαθεσίμων του με διαθέσιμα χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την δημιουργία Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, δηλαδή Ταμείου Δανειοδοτήσεων, θα συμβάλλει με τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ρευστότητας, στην οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο, στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων και τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
 
Επιπλέον ότι θα υποβοηθήσει στη βελτίωση και οργάνωση του αγρο-τουριστικού προϊόντος, την ενίσχυση της απασχόλησης, την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, τη συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς και την προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών.
 
Χρηματοδότηση
Το Ταμείο προικοδοτείται με ένα ποσό της τάξης των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (116.000.000 €) από το Ελληνικό Δημόσιο.
 
Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ το σύνολο του κεφαλαίου των 116.000.000 €, που θα διατεθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007- 2013 στο «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των δικαιούχων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων που θα ενταχθούν για συγχρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
 
Ειδικότερα, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επιλογή των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών με κριτήριο την ωφέλεια των δυνητικών δικαιούχων.
 
Για την υλοποίηση του σκοπού της συμφωνίας το Ελληνικό Δημόσιο θα καταθέσει το ποσό των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (116.000.000 €), εφάπαξ σε έντοκο λογαριασμό επ’ ονόματι της ΕΤΕΑΝ ΑΕ με την περιγραφή «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με μεταφορά πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2013, σε πέντε τουλάχιστον πληρωμές αντίστοιχες των μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013.
 
Με βάση το ισχύον ΠΑΑ (11η έκδοση), οι ανωτέρω πέντε πληρωμές διαμορφώνονται ως εξής:
 
Μέτρο 121 : 77.115.000,00 € (Δ.Δ.)
 
Μέτρο 123Α : 23.140.000,00 € (Δ.Δ.)
 
Μέτρο 311 : 2.360.000,00 € (Δ.Δ.)
 
Μέτρο 312 : 2.360.000,00 € (Δ.Δ.)
 
Μέτρο 313Β : 11.025.000,00 € (Δ.Δ.)
 
Στο ποσό των 116.000.000 €, περιλαμβάνεται και το διαχειριστικό κόστος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την υλοποίηση της δράσης «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
 
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που φέρνει στο φως το paseges.gr «είναι δυνατή η μεταφορά πόρων μεταξύ των επιμέρους μέτρων του ΠΑΑ, ανάλογα με την εκδηλούμενη πραγματική ζήτηση ενίσχυσης εκ μέρους των ωφελούμενων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής, την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την έγκριση τροποποίησης του ΠΑΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αλέξανδρος Μπίκας
paseges.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *