ΕΡΓΑΣΙΑ posted by

Ανακοινώθηκε το όνομα της Παιδαγωγού που προσλαμβάνεται στο ΚΔΑΠ Αλεξάνδρειας (πίνακας)

Ανακοινώθηκε το όνομα της Παιδαγωγού που προσλαμβάνεται στο ΚΔΑΠ Αλεξάνδρειας (πίνακας)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων για την ανακοίνωση υπ. αρίθμ. 435/27-02-2018 που αφορά την πρόσληψη ενός ΠΕ Παιδαγωγού για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ Αλεξάνδρειας.

Kατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του (έως και 10 Απριλίου 2018).

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην Υπηρεσία μας (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, Oδός: Βεροίας -Δημοτικό Κολυμβητήριο,  Τ.Κ. 593 00 Αλεξάνδρεια).

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up