ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ posted by

Εργασίες λόγω καθίζησης στα Καβάσιλα – ποιους δρόμους κλείνει η αστυνομία

Εργασίες λόγω καθίζησης στα Καβάσιλα – ποιους δρόμους κλείνει η αστυνομία

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος, σε τμήμα ανώνυμης οδού, εντός της Τ.Κ. Καβασίλων, λόγω καθίζησης, αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, στο τμήμα ανωνύμου δημοτικής οδού που συνορεύει με τα αρ. 246-50-55-56-57 και αρ. 9Α-167-168-169 οικόπεδα.

Ειδικότερα από τη συμβολή των Ο.Τ.18 και Ο.Τ.23 και των αρ. οικ. 246-169 έως την συμβολή των Ο.Τ.7 και Ο.Τ.23 και των αρ. οικ. 167-50 και από τη συμβολή των Ο.Τ.7 και Ο.Τ.18 και του αρ. οικ. 246 έως την πρώτη διασταύρωση με έτερη ανώνυμη οδό (αρ.οικ.169-56-246) εντός της Τ.Κ. Καβασίλων, σύμφωνα με ανωτέρω α/α 4 σχετική.

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:00΄ ώρα της Δευτέρας 16-05-2022 έως την 18:00΄ ώρα της Τρίτης 17-05-2022.

Β. Ανωτέρω εργασίες θα ξεκινούν από την 07:00΄ ώρα και θα ολοκληρώνονται την 18:00΄ ώρα έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κ.τ.λ.)

Γ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.

Δ. Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών, θα παραμένει κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το τέλος του ωραρίου των εργασιών, και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Ε. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη συνημμένη με α/α 4 εγκεκριμένη μελέτη από τον εκτελούντα τις εργασίες, με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, η σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up