ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ posted by

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια για τη «Φλόγα Αγάπης» – ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρεια για τη «Φλόγα Αγάπης» – ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού και την αντιμετώπιση προσωρινής κυκλοφοριακής κατάστασης που προκύπτει κατά τη διεξαγωγή της 20ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο

Α. Την τμηματική απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, κατά μήκος της διαδρομής της λαμπαδηδρομίας, μόνο κατά το χρόνο διέλευσης των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα:

1. Στην οδό Βεροίας, από την συμβολή της με την οδό Ναούσης έως τη συμβολή της με την οδό Θεμ. Σοφούλη.

2. Στην οδό Ναούσης από τη συμβολή της με την οδό Βεροίας έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.

3. Στην οδό Δ. Βετσοπούλου από τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους έως τη συμβολή της με την οδό Θεμ. Σοφούλη.

4. Στην οδό Θεμ. Σοφούλη από τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Βεροίας.

Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυριακή 25-09-2022, από ώρα 19:00 ́ και με συνολική εκτιμώμενη χρονική διάρκεια αυτών, τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.

Άρθρο 2ο

Α. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή διεξαγωγή της λαμπαδηδρομίας και θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξάνδρειας και Α.Τ. Αλεξάνδρειας, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης
ενημέρωσης οδηγών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Ο.Κ..

Β. Οι συμμετέχοντες σε όλη τη διαδρομή θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ανάλογα με την κατεύθυνσή τους και θα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ακολουθώντας τις πινακίδες σήμανσης και τις υποδείξεις των στατικών τροχονόμων.

Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας και σε καμία περίπτωση δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία.

Δ. Μέτρα Τροχαίας θα ληφθούν από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με εθελοντές των Διοργανωτών της εκδήλωσης, οι οποίοι θα φέρουν ερυθρές σημαίες και φωσφορούχα γιλέκα.

Ε. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των διοργανωτών, τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενημέρωσης του επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.

ΣΤ. Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ταξίαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up