ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ posted by

Εργασίες στην Εγνατία Οδό ανάμεσα στο Κλειδί και το Νησέλι – πως θα γίνεται η κυκλοφορία

Εργασίες στην Εγνατία Οδό ανάμεσα στο Κλειδί και το Νησέλι – πως θα γίνεται η κυκλοφορία

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης μεταλλικής γέφυρας σήμανσης, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού μεταξύ των Α/Κ Κλειδίου και Α/Κ Νησελίου, αποφασίζουμε:

Α. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρειας έως τον Α/Κ Κλειδίου.

Β. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ Κλειδίου έως την έξοδο Τ.Κ. Κλειδίου.

Γ. Στον Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρειας της Εγνατίας Οδού:

– Τον αποκλεισμό του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού προς Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Τρίτη 20-12-2022 και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Β. Εναλλακτική Διαδρομή της κίνησης του Π.Α.Θ.Ε. [Α1/Ε75] από Κατερίνη/Αθήνα με κατεύθυνση προς Βέροια/Κοζάνη/Ιωάννινα/Εγνατία Οδό [Α2/ Ε90]:

– Λόγω του ότι αποκόπτεται προσωρινά η κίνηση του Κλάδου Εξόδου του ΠΑΘΕ προς Βέροια/ Κοζάνη/Ιωάννινα στον Α/Κ Κλειδίου και συνεπώς η δυνατότητα εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού [Α2/Ε75] με κατεύθυνση Δυτικά, οι κινούμενοι από Αθήνα προς Βέροια/Κοζάνη/Ιωάννινα προειδοποιούνται εγκαίρως με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας στον Α/Κ Μεθώνης, που προηγείται του Α/Κ Κλειδίου, να εξέλθουν από τον ΠΑΘΕ στην Έξοδο προς Μεθώνη, στη συνέχεια να στρίψουν αριστερά και κατόπιν στον επόμενο ισόπεδο κόμβο με δεξιά στροφή να εισέλθουν στην Π.Ε.Ο.1 Αθήνας – Θεσσαλονίκης προς Βορρά. Από εκεί, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση μετά από περίπου 20Km καταλήγουν στον Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρειας και μέσω αυτού μπορούν να εισέλθουν στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση την πόλη της Βέροιας και να φτάσουν τελικά στον προορισμό τους.

Γ. Εναλλακτική Διαδρομή της κίνησης του Π.Α.Θ.Ε. [Α1/Ε75] από Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προς Βέροια/Κοζάνη/Ιωάννινα/Εγνατία Οδό [Α2/ Ε90]:

– Λόγω του ότι αποκόπτεται προσωρινά η κίνηση του Κλάδου Εξόδου του ΠΑΘΕ από Θεσσαλονίκη προς Βέροια/Κοζάνη/Ιωάννινα στον Α/Κ Κλειδίου και συνεπώς η δυνατότητα Εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού [Α2/ Ε75] με κατεύθυνση Δυτικά, οι κινούμενοι από Θεσσαλονίκη προς Βέροια/Κοζάνη/Ιωάννινα καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας στον Α/Κ Αξιού, που προηγείται του Α/Κ Κλειδίου, να εξέλθουν από το κοινό τμήμα ΠΑΘΕ και Εγνατίας Οδού στην Έξοδο προς Ευζώνους και κατευθυνόμενοι βόρεια επί του ΠΑΘΕ μετά από 14Km περίπου στον Α/Κ Αγ. Αθανασίου να εξέλθουν από τον ΠΑΘΕ στην Έξοδο προς Έδεσσα. Από εκεί, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση καταλήγουν μέσω των Ε.Ο.2 και Π.Ε.Ο.1 στον Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρειας και μέσω αυτού μπορούν να εισέλθουν στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση την πόλη της Βέροιας και να φτάσουν τελικά στον προορισμό τους.

– Όσοι από τους κινούμενους επί του κοινού τμήματος ΠΑΘΕ & Εγνατίας Οδού από Θεσσαλονίκη προς Βέροια/Κοζάνη/Ιωάννινα παραβλέψουν την Εργοταξιακή Σήμανση στον Α/Κ Αξιού, καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας μετά τον Α/Κ Κλειδίου να συνεχίσουν την πορεία τους αναγκαστικά επί του ΠΑΘΕ προς Νότο και μετά από περίπου 6Km στον Α/Κ Αιγινίου που ακολουθεί να εξέλθουν από τον ΠΑΘΕ στην έξοδο προς Αιγίνιο/Κολινδρό, στη συνέχεια να στρίψουν δεξιά και τέλος εντός του οικισμού Αιγινίου, στην διασταύρωση της Π.Ε.Ο.1 με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, να στρίψουν και πάλι δεξιά και να εισέλθουν στην Π.Ε.Ο.1 Αθήνας – Θεσσαλονίκης προς Βορρά. Από εκεί, ακολουθώντας την
υφιστάμενη μόνιμη σήμανση καταλήγουν στον Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρειας και μέσω αυτού μπορούν να εισέλθουν στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση την πόλη της Βέροιας και να φτάσουν τελικά στον προορισμό τους.

Δ. Εναλλακτική Διαδρομή της κίνησης από Κλειδί προς ΠΑΘΕ [Α1/ Ε75] με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη/Αθήνα:

– Λόγω του ότι αποκόπτεται προσωρινά στον Α/Κ Κλειδιού ο Κλάδος Εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. [Α1/Ε75] προς Αθήνα/Θεσσαλονίκη, οι κινούμενοι από τον οικισμό Κλειδί προς αυτούς τους προορισμούς καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας να εισέλθουν στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Ιωάννινα/Κοζάνη/Βέροια, κατόπιν στον επόμενο Α/Κ του Νησελίου-Αλεξάνδρειας να εξέλθουν στην Έξοδο προς Αλεξάνδρεια και στον Ισόπεδο Κόμβο με την Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Αθήνας που ακολουθεί όσοι κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη καθοδηγούνται να στρίψουν αριστερά και να εισέλθουν στην Π.Ε.Ο.1 προς Βορρά, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα καθοδηγούνται στον Ισόπεδο Κόμβο με την Π.Ε.Ο.1 να στρίψουν δεξιά και να εισέλθουν στην Π.Ε.Ο.1 προς Νότο. Από εκεί, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση:

1. όσοι κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μετά από περίπου 6Km εντός του οικισμού Αλεξάνδρεια στην διασταύρωση της Π.Ε.Ο.1 με την Ε.Ο.4 συνεχίζουν την πορεία τους δεξιά προς Θεσσαλονίκη επί της Π.Ε.Ο.1 και καταλήγουν στον Α/Κ Αγ. Αθανασίου μέσω του οποίου μπορούν να φτάσουν τελικά στον προορισμό τους.

2. ενώ όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα συνεχίζουν την πορεία τους ευθεία επί της Π.Ε.Ο.1 προς Νότο και περί τα 20Km νοτιότερα φτάνουν στον Α/Κ Μεθώνης μέσω του οποίου, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση, εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Ε. Εναλλακτική Διαδρομή της κίνησης του Αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού [Α2/Ε90] από Ιωάννινα/Κοζάνη/Βέροια προς Θεσσαλονίκη [Α2/Ε90] & Αθήνα[Α1/Ε75]:

– Λόγω του ότι αποκόπτεται προσωρινά η κίνηση του Αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού [Α2/Ε90] από Ιωάννινα/Κοζάνη/Βέροια προς Θεσσαλονίκη [Α2/Ε90] & Αθήνα[Α1/Ε75], οι κινούμενοι επί της Εγνατίας Οδού από Ιωάννινα/Κοζάνη/Βέροια προς Θεσσαλονίκη & Αθήνα καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας στον Α/Κ Νησελίου να εξέλθουν αναγκαστικά στην Έξοδο προς Αλεξάνδρεια και στον Ισόπεδο Κόμβο με την Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Αθήνας, ομοίως ως άνω, όσοι κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη καθοδηγούνται να στρίψουν αριστερά και να εισέλθουν στην Π.Ε.Ο.1 προς Βορρά, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα καθοδηγούνται να στρίψουν δεξιά και να εισέλθουν στην Π.Ε.Ο.1 προς Νότο. Από εκεί, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση:

1. όσοι κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μετά από περίπου 6Km εντός του οικισμού Αλεξάνδρεια στην διασταύρωση της Π.Ε.Ο.1 με την Ε.Ο.4 συνεχίζουν την πορεία τους δεξιά προς Θεσσαλονίκη επί της Π.Ε.Ο.1 και καταλήγουν στον Α/Κ Αγ. Αθανασίου μέσω του οποίου μπορούν να φτάσουν τελικά στον προορισμό τους.

2. ενώ όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα συνεχίζουν την πορεία τους ευθεία επί της Π.Ε.Ο.1 προς Νότο και περί τα 20Km νοτιότερα φτάνουν στον Α/Κ Μεθώνης μέσω του οποίου, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση, εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα.

ΣΤ. Εναλλακτική Διαδρομή της κίνησης από Αλεξάνδρεια/Νησέλι/Π.Ε.Ο.1 προς Θεσσαλονίκη/Αθήνα/Εγνατία Οδό [Α2/ Ε90]:

– Λόγω του ότι επιβάλλεται προσωρινά αποκλεισμός του Κλάδου Εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού [Α2/Ε90] προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι κινούμενοι επί της Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Αθήνας από Αλεξάνδρεια/Νησέλι κ.λ.π. (βόρεια του Α/Κ Νησελίου-Αλεξάνδρειας) με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη/Αθήνα μετά το πέρας του οικισμού Νησελίου καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας να συνεχίσουν την πορεία τους επί της Π.Ε.Ο.1 προς Νότο. Έπειτα, μετά από περίπου 13Km εντός του οικισμού Αιγινίου στη διασταύρωση της Π.Ε.Ο.1 με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, με την Εργοταξιακή

Σήμανση της παρούσας:
1. όσοι κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη καθοδηγούνται να στρίψουν αριστερά στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και μετά από περίπου 2,5Km ανατολικά φτάνουν στον Α/Κ Αιγινίου μέσω του οποίου, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση, εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

2. ενώ όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα καθοδηγούνται να συνεχίσουν την πορεία τους ευθεία επί της Π.Ε.Ο.1 και περί τα 7Km νοτιότερα φτάνουν στον Α/Κ Μεθώνης μέσω του οποίου, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση, εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα.

– Τέλος, οι κινούμενοι επί της Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Αθήνας από Κυψέλη και λοιπούς οικισμούς νοτίως του Α/Κ Νησελίου-Αλεξάνδρειας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη/Αθήνα μέσω της Εγνατίας Οδού [Α2/ Ε90] καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας να κατευθυνθούν επί της Π.Ε.Ο.1 προς Νότο και ακολουθήσουν την εναλλακτική διαδρομή προς Θεσσαλονίκη μέσω του Α/Κ Αιγινίου και την εναλλακτική διαδρομή προς Αθήνα μέσω του Α/Κ Μεθώνης, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ταξίαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *