ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ posted by

Η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο Π. Προδρόμου – Κουλούρας όπου υποχώρησε η γέφυρα

Η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο Π. Προδρόμου – Κουλούρας όπου υποχώρησε η γέφυρα

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, λόγω καθίζησης οδοστρώματος επί της γέφυρας (με συντεταγμένες 40°32΄54.49”B, 22°22΄29.98”Α) αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων, στο δημοτικό δρόμο που συνδέει τη Τ.Κ. Παλαιού Προδρόμου με την Επαρχιακή οδό Κουλούρας Μελίκης και συγκεκριμένα από το σημείο (Α) με συντεταγμένες (40°33΄8.42”Β, 22°23΄29.91”Α) έως το σημείο (Β) με συντεταγμένες (40°32΄11.69Β”, 22°22΄0,48”Α), με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας από τα ανωτέρω σημεία.

Άρθρο 2

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από έκδοση παρούσης έως την άρση της επικινδυνότητας ή την έκδοση Απόφασης – Έγκρισης των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με το Άρθρο 52 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ..

Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλεξάνδρειας και η  εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη,  βασισμένα  στην  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011  (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική εγκεκριμένη τεχνική μελέτη

Δ. Επιπλέον:

  1. η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια των κυκλοφορικών ρυθμίσεων, να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.
  2. σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας οφείλει να διασφαλίσει τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
  3. τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.

Άρθρο 3

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως  του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ταξίαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *