ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ posted by

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας στην Εγνατία από το Νησέλι μέχρι το Κλειδί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας στην Εγνατία από το Νησέλι μέχρι το Κλειδί

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Α. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρειας έως τον Α/Κ Κλειδίου.

Β. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ Κλειδίου έως την έξοδο προς την Τ.Κ. Κλειδίου.

Γ. Στον Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρειας της Εγνατίας Οδού:

– Τον αποκλεισμό του κλάδου εισόδου στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού προς Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Πέμπτη 09-02-2023, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Β. Εναλλακτική Διαδρομή της κίνησης του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. [Α1/Ε75] από Κατερίνη/Αθήνα με κατεύθυνση προς Βέροια/Κοζάνη/Ιωάννινα/Εγνατία Οδό [Α2/ Ε90]:

Λόγω του ότι αποκόπτεται προσωρινά η κίνηση του Κλάδου Εξόδου του ΠΑΘΕ προς Βέροια/ Κοζάνη/Ιωάννινα στον Α/Κ Κλειδίου και συνεπώς η δυνατότητα εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού [Α2/Ε75] με κατεύθυνση Δυτικά, οι κινούμενοι από Αθήνα προς Βέροια/ Κοζάνη/Ιωάννινα προειδοποιούνται εγκαίρως με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας στον Α/Κ Μεθώνης, που προηγείται του Α/Κ Κλειδίου, να  εξέλθουν  από  τον  αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στην Έξοδο προς Μεθώνη και ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση μετά από περίπου 20Km καταλήγουν στον Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρειας και μέσω αυτού μπορούν να εισέλθουν στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση την πόλη της Βέροιας και να φτάσουν τελικά στον προορισμό τους.

Γ. Εναλλακτική Διαδρομή της κίνησης του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. [Α1/Ε75] από Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προς Βέροια/Κοζάνη/Ιωάννινα/Εγνατία Οδό [Α2/ Ε90]:

Λόγω του ότι αποκόπτεται προσωρινά η κίνηση του Κλάδου Εξόδου του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ από Θεσσαλονίκη προς Βέροια/Κοζάνη/Ιωάννινα στον Α/Κ Κλειδίου και συνεπώς η δυνατότητα εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού [Α2/ Ε75] με κατεύθυνση Δυτικά, οι κινούμενοι από Θεσσαλονίκη προς Βέροια/Κοζάνη/Ιωάννινα καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας στον Α/Κ Αξιού, που προηγείται του Α/Κ Κλειδίου, να εξέλθουν από  το κοινό τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και Εγνατίας Οδού στην Έξοδο προς Ευζώνους και κατευθυνόμενοι βόρεια επί του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ μετά από 14Km περίπου στον Α/Κ Αγ. Αθανασίου να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στην Έξοδο προς Έδεσσα. Από εκεί, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση καταλήγουν μέσω των Ε.Ο.2 και Π.Ε.Ο.1 στον Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρειας και μέσω αυτού μπορούν να εισέλθουν στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση την πόλη της Βέροιας και να φθάσουν  τελικά  στον προορισμό τους.

Όσοι από τους κινούμενους επί του κοινού τμήματος του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ & Εγνατίας Οδού από Θεσσαλονίκη προς Βέροια/Κοζάνη/Ιωάννινα παραβλέψουν την Εργοταξιακή Σήμανση στον Α/Κ Αξιού, καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας μετά τον Α/Κ Κλειδίου να συνεχίσουν την πορεία τους αναγκαστικά επί του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ προς Νότο και μετά από περίπου 6Km στον Α/Κ Αιγινίου που ακολουθεί να εξέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στην έξοδο προς Αιγίνιο/Κολινδρό και ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση καταλήγουν στον Α/Κ Νησελίου – Αλεξάνδρειας και μέσω αυτού μπορούν να εισέλθουν στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση την πόλη της Βέροιας και να φτάσουν τελικά στον προορισμό τους.

Δ. Εναλλακτική Διαδρομή της κίνησης από Κλειδί προς αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ [Α1/ Ε75] με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη/Αθήνα:

Λόγω του ότι αποκόπτεται προσωρινά στον Α/Κ Κλειδιού ο Κλάδος Εισόδου στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. [Α1/Ε75] προς  Αθήνα/Θεσσαλονίκη,  οι  κινούμενοι  από  τον οικισμό Κλειδίου προς αυτούς τους προορισμούς καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας να εισέλθουν στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση προς Ιωάννινα/Κοζάνη/Βέροια, κατόπιν στον επόμενο Α/Κ του Νησελίου-Αλεξάνδρειας να εξέλθουν στην Έξοδο προς Αλεξάνδρεια και στον Ισόπεδο Κόμβο με την Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Αθήνας  που  ακολουθεί όσοι κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη καθοδηγούνται να στρίψουν αριστερά και να εισέλθουν στην Π.Ε.Ο.1 προς Βορρά, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα καθοδηγούνται στον Ισόπεδο Κόμβο με την Π.Ε.Ο.1 να στρίψουν δεξιά και να εισέλθουν στην Π.Ε.Ο.1 προς Νότο. Από εκεί, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση:

 1. όσοι κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μετά από περίπου 6Km εντός του οικισμού Αλεξάνδρεια στην διασταύρωση της Π.Ε.Ο.1 με την Ε.Ο.4 συνεχίζουν την πορεία τους δεξιά προς Θεσσαλονίκη επί της Π.Ε.Ο.1 και καταλήγουν στον Α/Κ Αγ. Αθανασίου μέσω του οποίου μπορούν να φτάσουν τελικά στον προορισμό τους.
 2. ενώ όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα συνεχίζουν την πορεία τους ευθεία επί της Π.Ε.Ο.1 προς Νότο και περί τα 20Km νοτιότερα φτάνουν στον Α/Κ Μεθώνης μέσω του οποίου, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση, εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Ε. Εναλλακτική  Διαδρομή  της κίνησης του Αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού [Α2/Ε90] από Ιωάννινα/Κοζάνη/Βέροια προς Θεσσαλονίκη [Α2/Ε90] & Αθήνα[Α1/Ε75]:

Λόγω του ότι αποκόπτεται προσωρινά η κίνηση του Αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού [Α2/Ε90] από Ιωάννινα/Κοζάνη/Βέροια προς Θεσσαλονίκη [Α2/Ε90] & Αθήνα[Α1/Ε75], οι κινούμενοι επί της Εγνατίας Οδού από Ιωάννινα/Κοζάνη/Βέροια προς Θεσσαλονίκη & Αθήνα καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας στον Α/Κ Νησελίου να εξέλθουν αναγκαστικά στην Έξοδο προς Αλεξάνδρεια και στον Ισόπεδο Κόμβο με την Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Αθήνας, ομοίως ως άνω, όσοι κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη καθοδηγούνται να στρίψουν αριστερά και να εισέλθουν στην Π.Ε.Ο.1  προς Βορρά, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα καθοδηγούνται να στρίψουν δεξιά και να εισέλθουν στην Π.Ε.Ο.1 προς Νότο. Από εκεί, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση:

 1. όσοι κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη μετά από περίπου 6Km εντός του οικισμού Αλεξάνδρειας στη διασταύρωση της Π.Ε.Ο.1 με την Ε.Ο.4 συνεχίζουν την πορεία τους δεξιά προς Θεσσαλονίκη επί της Π.Ε.Ο.1 και καταλήγουν στον Α/Κ Αγ. Αθανασίου μέσω του οποίου μπορούν να φθάσουν τελικά στον προορισμό τους.
 2. ενώ όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα συνεχίζουν την πορεία τους ευθεία επί της Π.Ε.Ο.1 προς Νότο και περί τα 20Km νοτιότερα φθάνουν στον Α/Κ Μεθώνης μέσω του οποίου, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση, εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα.

ΣΤ. Εναλλακτική Διαδρομή της κίνησης από Αλεξάνδρεια/Νησέλι/Π.Ε.Ο.1 προς Θεσσαλονίκη/Αθήνα/Εγνατία Οδό [Α2/ Ε90]:

Λόγω του ότι επιβάλλεται προσωρινά αποκλεισμός του Κλάδου Εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού [Α2/Ε90] προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι κινούμενοι επί της Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Αθήνας από Αλεξάνδρεια/Νησέλι κ.λ.π. (βόρεια του Α/Κ Νησελίου-Αλεξάνδρειας) με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη/Αθήνα μετά το πέρας του οικισμού Νησελίου καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας να συνεχίσουν την πορεία τους επί της Π.Ε.Ο.1 προς Νότο. Έπειτα, μετά από περίπου 13Km εντός του οικισμού Αιγινίου στη διασταύρωση της Π.Ε.Ο.1 με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, με την Εργοταξιακή Σήμανση της παρούσας:

 1. όσοι κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη καθοδηγούνται να στρίψουν αριστερά στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και μετά από περίπου 2,5Km ανατολικά φτάνουν στον Α/Κ Αιγινίου μέσω του οποίου, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση, εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
 2. ενώ όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα καθοδηγούνται να συνεχίσουν την πορεία τους ευθεία επί της Π.Ε.Ο.1 και περί τα 7Km νοτιότερα φτάνουν στον Α/Κ Μεθώνης μέσω του οποίου, ακολουθώντας την υφιστάμενη μόνιμη σήμανση, εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Τέλος, οι κινούμενοι επί της Π.Ε.Ο.1  Θεσσαλονίκης-Αθήνας  από  Κυψέλη  και  λοιπούς οικισμούς νοτίως του Α/Κ Νησελίου-Αλεξάνδρειας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη/Αθήνα μέσω της Εγνατίας Οδού [Α2/ Ε90] καθοδηγούνται με την Εργοταξιακή  Σήμανση  της παρούσας να κατευθυνθούν επί της Π.Ε.Ο.1 προς Νότο και ακολουθήσουν την εναλλακτική διαδρομή προς Θεσσαλονίκη μέσω του Α/Κ Αιγινίου και την εναλλακτική  διαδρομή  προς Αθήνα μέσω του Α/Κ Μεθώνης, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Ζ. Σε κάθε περίπτωση, λόγω του περιορισμού βάρους 20Τ που ισχύει για τη γέφυρα Λουδία επί της Παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, τα φορτηγά οχήματα βάρους άνω των 20Τ θα ακολουθούν ως παρακαμπτήρια διαδρομή την Επ. Οδό Αλεξάνδρειας – Γιαννιτσών. Η καθοδήγηση τω ανωτέρω φορτηγών οχημάτων θα γίνεται με ειδική σήμανση που θα τοποθετηθεί επί της Εθνικής Οδού ‘’2’’ Θεσσαλονίκης – Φλώρινας στη Χαλκηδόνα και στα Γιαννιτσά καθώς και επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Αλεξάνδρεια. Οι ανωτέρω προσωρινή σήμανση θα αφαιρεθεί αμέσως μετά το πέρας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τα ανωτέρω με α/α 2 & α/α 8 εγκεκριμένες μελέτες, βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), για κινητά εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων.

Θ. Η εγκεκριμένη σήμανση η οποία εγκρίθηκε προς εφαρμογή από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., από τον ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΌΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και από την Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Ημαθίας θα τοποθετηθεί την ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών, πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση μετά από την ανατολή του ηλίου και θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση  έως  την  δύση  του  ηλίου,  από  την  ανάδοχο  εταιρεία  του  έργου «ΑΚΤΩΡ  Α.Τ.Ε.»,  με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Ι. Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

ΙΑ. Επιπλέον της στατικής σήμανσης θα εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω  των ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και των  Πινακίδων  Καθορισμού Λωρίδας Κυκλοφορίας (LCS) των σηράγγων.

ΙΒ. Οι ανωτέρω εργασίες δεν θα εκτελεστούν εάν υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κτλ.).

ΙΓ. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:

 1. σε κάθε  περίπτωση  η  «ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε.»  να  διασφαλίσει  τη  μη  ύπαρξη  παράγοντα  που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας,
 2. να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών  οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών,
 3. να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς,
 4. τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης,
 5. σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4,  5,  52,  103  και  104  του  Ν.2696/1999  «Περί    κυρώσεως  του  Κ.Ο.Κ.»,  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ταξίαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *