ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ posted by

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας στην Εγνατία από τη Βέροια μέχρι τον Πολύμυλο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας στην Εγνατία από τη Βέροια μέχρι τον Πολύμυλο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Πολυμύλου έως Α/Κ Βέροιας, επί των σηράγγων Σ1 και Σ10, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών δοκιμών.

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών δοκιμών εξοπλισμού (ανεμιστήρων) και διενέργεια μετρήσεων πίεσης, σε αμφότερους κλάδους των σηράγγων Σ1 και Σ10, αποφασίζουμε:

Τον ταυτόχρονο αποκλεισμό των αριστερών λωρίδων ταχείας κυκλοφορίας  (Λ2) και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας των κάτωθι σηράγγων της Εγνατίας Οδού:

  • Σ1, ήτοι από Χ.Θ.247+350 έως Χ.Θ. 248+200 και αντίστροφα.
  • Σ10, ήτοι από Χ.Θ.233+250 έως Χ.Θ. 235+500 και αντίστροφα.

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από Δευτέρα 13-03-2023 έως και Παρασκευή 17-03-2023 κατά τις ώρες 23:00΄  –  05:00΄  της  επομένης,  για  έκαστη ημέρα.

Β. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω με α/α 2 εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), για κινητά εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων.

Γ. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών, πριν την έναρξη αυτών και θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών, από την ανάδοχο εταιρεία  του έργου «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»  με μέριμνα και υπό  την επίβλεψη της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη προς κυκλοφορία η  δεξιά  λωρίδα και σε καμία περίπτωση δε θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, επί του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου.

Δ. Επιπλέον της στατικής σήμανσης (φωτεινή πορτοκαλί σηματοδότηση σε κατάσταση αναλαμπής) θα εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω των ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και των Πινακίδων Καθορισμού  Λωρίδας  Κυκλοφορίας (LCS) των σηράγγων.

Ε. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δε θα εκτελούνται εργασίες κατά τις ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (χιονόπτωση, βροχόπτωση, ομίχλη κτλ.).

ΣΤ. Επιπλέον, θα πρέπει:

  1. σε κάθε  περίπτωση  η  «ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε.»  να  διασφαλίσει  τη  μη  ύπαρξη  παράγοντα  που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας,
  2. να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών,
  3. να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς,
  4. τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης,
  5. σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ταξίαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *