ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ posted by

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σήμερα στην Αλεξάνδρεια για την παρέλαση

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σήμερα στην Αλεξάνδρεια για την παρέλαση

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων παρέλασης στην πόλης Αλεξάνδρειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, το Σάββατο 25- 03-2023 κατά τις ώρες 09:00΄ έως και τριάντα (30) λεπτά μετά την λήξη της παρέλασης, κατόπιν απόφασης του επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, επί της οδού Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Σοφ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά.

Β. Την απαγόρευση της  κυκλοφορίας,  παντός  είδους  οχημάτων,  το  Σάββατο  25-03- 2023 κατά τις ώρες 11:00΄ και τριάντα (30) λεπτά μετά  την  λήξη  της  παρέλασης κατόπιν απόφασης του επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, στις κάτωθι οδούς:

 • Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Ταγμ. Γεωργούλη έως και τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους.
 • Ναούσης, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως και τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.
 • Εθνικής Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως και τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.
 • Εθνικής Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως και τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.

Γ. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, το Σάββατο 25-03- 2023 κατά τις ώρες 11:30΄ έως και τριάντα (30) λεπτά μετά  την  λήξη  της παρέλασης, κατόπιν απόφασης του επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, στις κάτωθι οδούς:

 • Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Κομνηνών.
 • Αριστοτέλους, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Νικ. Πλαστήρα προς την οδό Δ. Βετσοπούλου.
 • Παύλου Μελά, από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.
 • Ταγμ. Γεωργούλη, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.
 • Θεμ. Σοφούλη, από τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.
 • Αλεξ. Παπάγου, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή  της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.
 • Φιλίππου, από τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.
 • Σοφ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Γ. Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.

Άρθρο 2ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.

Β. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις  θα  τοποθετηθούν  με  ευθύνη  και μέριμνα του Δήμου Αλεξάνδρειας. Η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011).

Δ. Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας εξουσιοδοτείται για τη λήψη τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως  του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς  των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ταξίαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *