ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ posted by

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας από την Παρασκευή έως την Κυριακή στη Μελίκη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας από την Παρασκευή έως την Κυριακή στη Μελίκη

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Μελίκη, αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, σε τμήμα της οδού Κεντρικής, από τη συμβολή της με την οδό Τσιπροπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Σ. Περτσιούνη (Κένεντυ), καθώς και στις κάθετες προς αυτήν οδούς, σύμφωνα με α/α 2 σχετική εγκεκριμένη μελέτη.

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την Παρασκευή 01-09-2023 έως και την Κυριακή 03-09-2023, κατά τις ώρες από 20:00΄ έως 01:00΄της επόμενης, έκαστη ημέρα.

Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήτοι Λαογραφικός Όμιλος Μελίκης & Περιχώρων, με μέριμνα του Τ.Σ.Ε.Ε.Ε. Δήμου Αλεξάνδρειας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Ε. Επιπλέον:

i) η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων και θα απομακρυνθεί μετά το πέρας αυτών, έκαστη ημέρα, από τον αιτούντα με μέριμνα, εποπτεία και επίβλεψη του Τ.Σ.Ε.Ε.Ε. του Δήμου Αλεξάνδρειας.

(ii) το Τ.Σ.Ε.Ε.Ε. του Δήμου Αλεξάνδρειας υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

(iii) σε κάθε περίπτωση το Τ.Σ.Ε.Ε.Ε. του Δήμου Αλεξάνδρειας και ο αιτών οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

(iv) τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.

(v) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Ταξίαρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *