ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ posted by

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στην Αλεξάνδρεια την Πέμπτη

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στην Αλεξάνδρεια την Πέμπτη

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Αλ. Παπάγου, από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με α/α (2) τεχνική έκθεση, την Πέμπτη 07-09-2023 από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό τον έλεγχο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική εγκεκριμένη τεχνική Βέροια, 6 Σεπτεμβρίου 2023 μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β ́ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Γ. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

1. Τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

2. τα οχήματα κατοίκων της ανωτέρω οδού τα οποία θα διέρχονται ως το σημείο εργασιών – εκσκαφών.

Δ. Σε περίπτωση που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κτλ.), θα διακοπούν οι εργασίες και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων

Ε. Επιπλέον:

1. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και o ανάδοχος του έργου υποχρεούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρούν και να επιτηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

2. Σε κάθε περίπτωση ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και o ανάδοχος του έργου οφείλουν να διασφαλίσουν τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

3. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

4. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.

5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

ΣΤ. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, ως φορέας συντήρησης του οδικού δικτύου, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, να παρακολουθεί και να εποπτεύει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *