ΠΟΛΙΤΙΚΗ posted by

Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας – τι θα συζητηθεί

Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας – τι θα συζητηθεί

Από τον δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε:

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

  1. Γνωμοδότρηση περί κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής οικονομικού φορέα «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Π.Ε. που αφορά το έργο « Εργασίες Βελτίωσης Οδών Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 47/2018
  2. Ενημέρωση που αφορά το έργο « Εργασίες Βελτίωσης Οδών Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 47/2018
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Β΄ παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων οικισμού Μελίκης»
  4. Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 21300/01-11-2019 πρακτικού (1ο πρακτικό) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 3)»
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Γ΄ παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Κατασκευή κτιρίου τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού».Α.Μ.: 5/2018 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γκυρίνης Παναγιώτης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up