ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ posted by

Δύο θέσεις καθηγητών μουσικής στην Ημαθία – δείτε την προκήρυξη

Δύο θέσεις καθηγητών μουσικής στην Ημαθία – δείτε την προκήρυξη

Ο Διευθυντής της Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4763/2020, άρθρο 114 «Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων –Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν.4589/2019»

2. Το 2Φ7/22-01-2021 έγγραφο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Την πρόσληψη δύο (2) ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Βέροιας , δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί τόσο στον οριστικό πίνακα 21/01/2021 Εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών όσο και στον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών – Ωρομισθίων σχολικού έτους 2020-2021, για τις παρακάτω ειδικεύσεις:

• Μουσική Ειδίκευση «Ποντιακή Λύρα», 11 ώρες την εβδομάδα

• Μουσική Ειδίκευση «Βιολοντσέλο», 6 ώρες την εβδομάδα

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα των οικείων κλάδων καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
(Βέροια, Μούμογλου 1) από τη Πέμπτη 11.02.2021 έως και την Δευτέρα 15.02.2021.

Ο Διευθυντής

της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Αθανάσιος Γ. Παπαδόπουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up