ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ posted by

Με τηλεκπαίδευση και το εαρινό εξάμηνο τα πανεπιστήμια

Με τηλεκπαίδευση και το εαρινό εξάμηνο τα πανεπιστήμια

Σε ΦΕΚ που υπογράφει ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, ορίζεται πως η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ θα συνεχιστεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το εαρινό εξάμηνο

Με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης θα συνεχίσουν τις σπουδές τους οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των πανεπιστημίων της χώρας, όπως ορίζεται από σχετική απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου.

Στην σχετική απόφαση, σημειώνεται πως θα υπάρξουν εξαιρέσεις που θα οριστούν με νέα υπουργική απόφαση κατά περίπτωση για όσους παρακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, εργαστήρια και κλινικές.

Πώς οργανώνεται το εξάμηνο

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας σε κάθε μάθημα μπορεί να είναι μικρότερος από 13 εβδομάδες, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερος από 10, ενώ προϋπόθεση είναι ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των διδακτικών  ωρών, όπως αυτές προβλέπονται στο κάθε πρόγραμμα  σπουδών.

Επιπλέον, η χρονική διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο εβδομάδες από το διάστημα που ορίζει αρχικώς κάθε ΑΕΙ.

Αναλυτικά οι διατάξεις του ΦΕΚ:

Εκπαιδευτική διαδικασία κατά το εαρινό εξάμηνο του  ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

Η παροχή διδακτικού έργου του άρθρου 31 του  ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προς τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) καθ’ όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους  2020-2021 και έως την ολοκλήρωσή του. 

Εξαιρούνται όσοι παρακολουθούν κλινικές, πρακτικές  και εργαστηριακές ασκήσεις, όπως ρυθμίζονται στην  εκάστοτε κοινή υπουργική απόφαση για τα έκτακτα μέ τρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο  περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19. 

Άρθρο 2 

Ενέργειες των οργάνων των Α.Ε.Ι. για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

1. Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες  των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύ κλου των Α.Ε.Ι., και αποκλειστικά για το εαρινό εξάμηνο  του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021: 

α) ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας οι οποίες  πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα δύναται να είναι  μικρότερος από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερος από  δέκα (10), υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό  διάστημα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των διδακτικών  ωρών, όπως αυτές προβλέπονται στο κάθε πρόγραμμα  σπουδών, 

β) η χρονική διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2)  εβδομάδες, κατά παρέκκλιση των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του ισχύοντος Οργανισμού του Α.Ε.Ι., του ισχύοντος Κανονισμού του κάθε  Προγράμματος Σπουδών και κάθε άλλης κανονιστικής  απόφασης των οργάνων του Α.Ε.Ι.

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Πηγή: alfavita.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up