ΤΟΠΙΚΑ posted by

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 Στις 9 Ιανουαρίου ξεκινάνε τα προγράμματα εξ αποστάσεως για όλους του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
– αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής 
– αποφοίτους Λυκείου
Διαβάστε λεπτομέρειες: 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
-Το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης
-Οικονομικά για στελέχη επιχειρήσεων
-Οικονομικά της Υγείας
-Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής
-Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές
-Τραπεζική πίστη και ρευστότητα
-Χρήμα και Χρηματοπιστωιτκό σύστημα
-Τραπεζική και Χρηματοπιστωτικά Μέσα
-Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
-Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
-Αξιολόγηση Επενδύσεων
-Αξιολόγηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων
-Βασικές έννοιες και αρχές χρηματοοικονομικής λογιστικής
-Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση
-Χρηματοοικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας
-Βασικές αρχές Μάνατζμεντ
-Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας
-Στρατηγικό Μάνατζμεντ Σύγχρονων Επιχειρήσεων
-Διοίκηση έργου (project management) : Τεχνικές σχεδιασμού και ελέγχου
-Διοίκηση Προσωπικού
-Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
-Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Τομέα της Υγείας
-Οργανωσιακή Συμπεριφορά
-Τακτικές Μάρκετινγκ για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις
-Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και στην Ολική Ποιότητα
-Στοιχεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
-Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Μονάδων Υγείας
-Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων με τη Χρήση Excel
-Σχεδιασμός και Οργάνωση Στατιστικής Έρευνας με έμφαση στην κατάρτιση ερωτηματολογίου και στη δειγματοληψία
-Σύγχρονες Μέθοδοι διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων
-Πολιτική Υγείας
-Αγορά Συναλλάγματος και διεθνείς εμπορικές συναλλαγές
-Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής
-Βιομηχανική Οργάνωση
-Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική
-Οικονομικά της Καινοτομίας
-Σύγχρονο Μάρκετινγκ Τουριστικών Προϊόντων
-Οικονομικά της ασφάλισης 
-Οργάνωση και λειτουργία του ασφαλιστικού κλάδου 
-Μάνατζμεντ Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
-Οικονομικά για στελέχη επιχειρήσεων
-Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
-Διοικητική Οικονομική Μονάδων Υγείας 
-Σύγχρονη Διοικητική Οικονομική των Επιχειρήσεων
-Σύγχρονα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων
-Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση Μονάδων Υγείας
-Επιχειρηματικότητα και επενδυτικές αποφάσεις
-Βασικά στοιχεία διοίκησης επιχειρήσεων
-Τραπεζική Οικονομική
-Βασικά στοιχεία οικονομικής
-Επιχειρηματική οικονομική
-Στοιχεία Μάρκετινγκ
-Διοικητική Οικονομική Ασφαλιστική Επιχειρήσεων
Η παρακολούθηση εξολοκλήρου του προγράμματος γίνεται μέσω του διαδικτύου. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και ολοκληρωμένη διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε μαθήματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησης επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος:www.elearn.econ.uoi.gr ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης του προγράμματος κ. Τσιούρη στο τηλέφωνο : 2651005929 ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση : atsiuris@cc.uoi.gr
Έναρξη 9 Ιανουαρίου 2012
Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος
Μιχάλης Χλέτσος
Αν. Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up