ΤΟΠΙΚΑ posted by

ΑΓΡΟΤΙΚΟ: ΚΟΦΤΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ: ΚΟΦΤΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ

Το εξωγεωργικό εισόδημα και ο τόπος κατοικίας έχουν γίνει τα βασικά «εργαλεία» αποκλεισμού δικαιούχων από την εξισωτική αποζημίωση εδώ και περίπου δύο χρόνια.
Ο προσδιορισμός των εισοδημάτων (γεωργικών-εξωγεωργικών) γίνεται από το εκκαθαριστικό της Εφορίας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda, οι περισσότεροι το μαθαίνουν όταν ξεπεράσουν το…
όριο του 25% για το εξωγεωργικό εισόδημα, ότι κόβεται η αποζημίωσή τους, αφού δεν έχει γίνει κάποια σχετική ενημέρωση συνολικά μέχρι τώρα. 
Μάλιστα, η σχετική απόφαση που υπογράφει ο τότε υπουργός, Αλ. Κοντός, αναφέρει ότι «ο προσδιορισμός των εισοδημάτων (γεωργικών-εξωγεωργικών) γίνεται από το εκκαθαριστικό της Εφορίας.
Για τον υπολογισμό του γεωργικού εισοδήματος του αιτούντα/της αιτούσας, το οποίο απαιτείται να είναι τουλάχιστον το 25% του συνολικού ατομικού εισοδήματος, θα προστίθενται τα γεωργικά εισοδήματα και των δυο συζύγων ακόμα και στις περιπτώσεις που ο αιτών/η αιτούσα δεν έχει καθόλου γεωργικό εισόδημα.
Δεν υπολογίζονται ούτε ως γεωργικά ούτε ως εξωγεωργικά εισοδήματα οι κάτωθι κατηγορίες εισοδημάτων:
1. Τα ενοίκια ακινήτων εφόσον το συνολικό τους ετήσιο ύψος δεν υπερβαίνει το εισόδημα αναφοράς.
2. Τα επιδόματα ανεργίας.
3. Τα επιδόματα που χορηγούνται για τη στήριξη κάποιων κοινωνικών τάξεων (πολυτέκνων, κ.λπ).
4. Τα εισοδήματα από αποζημιώσεις, έξοδα παραστάσεων ή γενικά περιοδικές καταβολές ποσών αιρετών μελών των ΟΤΑ, Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων, Συνδικαλιστικών φορέων ή Συνεταιρισμών.
5. Το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης.
6. Το εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης από αγροβιοτεχνία και αγροτουρισμό, εφόσον υπάρχει ένταξη σε πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και το δασικό εισόδημα θεωρούνται αγροτικά αλλά θα λαμβάνονται ως γεωργικά για την εφαρμογή των Μέτρων 211 και 212.»

ΟΓΑ και τόπος διαμονής
Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι:
«- Η ασφάλιση στον ΟΓΑ δεν είναι απαραίτητη για την ένταξη στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης για καμία κατηγορία δικαιούχων.
– Δεν θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όσοι μετακινήθηκαν από αυτές τις περιοχές έστω και για λόγους ανάγκης και εγκαταστάθηκαν σε δυναμικές περιοχές.
– Δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί μόνιμος κάτοικος ορεινής ή μειονεκτικής περιοχής το πρόσωπο που μετακινείται σε αυτήν από άλλη, δυναμική περιοχή, για την αξιοποίηση της εκμετάλλευσής του. Δηλαδή και η μόνιμη κατοικία και η εκμετάλλευση, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να είναι στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος.
– Γεωργός εκλεγμένος εκπρόσωπος συνδικαλιστικής ή συνεταιριστικής γεωργικής οργάνωσης, που απομακρύνεται κατά τη διάρκεια της θητείας του από την έδρα της μόνιμης κατοικίας του, που βρίσκεται εντός των ορίων των περιοχών παρέμβασης, για λόγους υποστήριξης των συμφερόντων της οργάνωσης που εκπροσωπεί, δύναται να κριθεί δικαιούχος του προγράμματος, εφόσον πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις και η γεωργική του εκμετάλλευση συνεχίζει να λειτουργεί.
– Σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, που για οποιοδήποτε λόγο συντομεύουν την αποχώρησή τους, με τα ζώα τους, από τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με συνέπεια να μη συμπληρώνεται το απαιτούμενο πεντάμηνο χρονικό διάστημα, δεν χορηγείται ενίσχυση. Αυτοί δεν επιστρέφουν τα χρήματα της Εξισωτικής Αποζημίωσης προηγούμενων χρόνων, σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική πενταετία από την πρώτη πληρωμή, εφόσον εξακολουθούν να μεταβαίνουν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές κάθε χρόνο, έστω και για διάστημα μικρότερο των πέντε (5) μηνών, μέχρι συμπλήρωσης της απαιτούμενης πενταετίας. Αν κάποιο χρόνο συμπληρωθεί το απαιτούμενο πεντάμηνο στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, είναι δυνατό να χορηγηθεί η Εξισωτική Αποζημίωση του έτους εκείνου στους εν λόγω μετακινούμενους κτηνοτρόφους, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.
– Για την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος οι Νέοι Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 3ετία από την ημερομηνία της πρώτης τους εγκατάστασης θεωρούνται γεωργοί ανεξαρτήτως εισοδημάτων.»
Η πιο πρόσφατη απόφαση (2010) αναφέρει τα εξής: «Δεν γίνονται δεκτές εκ των υστέρων τροποποιήσεις φορολογικών δηλώσεων που αφορούν στη διεύθυνση κατοικίας. Εκ των υστέρων τροποποιήσεις φορολογικών δηλώσεων που αφορούν στα γεωργικά εισοδήματα λόγω λάθους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορούν να γίνονται δεκτές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων. Εκ των υστέρων τροποποιήσεις φορολογικών δηλώσεων που αφορούν στα δηλωθέντα γεωργικά εισοδήματα που οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορολογούμένου μπορούν να γίνονται δεκτές πριν την ημερομηνία ανάρτησης των καταστάσεων δικαιούχων/απορριπτόμενων.»
agronews

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.

Scroll Up