ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ posted by

Ποιοι θα πάρουν τα 500 ευρώ από το επίδομα πολυτέκνων

Ποιοι θα πάρουν τα 500 ευρώ από το επίδομα πολυτέκνων
moneynew2Το νέο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων θα μπορούν να εισπράττουν σε λίγους μήνες οι οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα. Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι ειδικό επίδομα θα ανέρχεται σε 500 ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο.
Θα το δικαιούνται όμως εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι…

σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, αν είναι τρίτεκνες οικογένειες. Το όριο αυτό του οικογενειακού εισοδήματος, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες (άρα πάει στις 48.000 ευρώ) και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα (52.000 ευρώ για 5 παιδιά κλπ).
 
Μέχρι ποια ηλικία παίρνουν επίδομα
Ως «εξαρτώμενα» νοούνται τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
 
Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
 
Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και το ορφανό και από τους δύο γονείς τέκνο.
 
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα καταβάλλεται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.
 
Το επίδομα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στον πατέρα, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους, καθώς και τα νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα από τον ίδιο, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά της αυτά.
 
Αιτήσεις
Το επίδομα χορηγείται κατόπιν αίτησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.
Για τη διακοπή του επιδόματος, λόγω συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας, ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου τους έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
 
Ειδικά για φέτος και μόνο, το δικαίωμα αναγνωρίζεται αναδρομικά!
α) από 1.1.2013 για τέκνα γεννημένα μέχρι 31.12.2012 και
 
β) από την 1η του επόμενου μήνα της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του 2013.
 
Ποιοι το δικαιούνται
Το επίδομα χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εφόσον έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, φορολογούνται στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα. Το πώς θα αποδεικνύεται η 10ετής κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα, θα καθοριστεί σε ένα μήνα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Θα ορίζει τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος αλλά και τον φορέα καταβολής του.
 
Οι κατηγορίες δικαιούχων που προβλέπει πάντως ο νόμος είναι:
 
– Έλληνες πολίτες,
 
– ομογενείς αλλοδαπούς και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
 
– πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
– αναγνωρισμένους πρόσφυγες των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα
 
– ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α΄176),
 
– δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
 
– πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας. 
apospasma.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *